Haberler

Kongaz Lİsesİ’ne Todur Zanet’İn Adı Verİldİ (Kongaz High School Named After Todur Zanet)

—————————————————————————————————————————————

İstanbul’dakİ Karaylar

—————————————————————————————————————————————

Somut Olmayan Kültürel Mİrasın Korunması Bağlamında Kırım Tatar Geleneksel Halk Kültürünün Tespİtİ ve İncelenmesİ: Eskİşehİr Örneğİ

—————————————————————————————————————————————

Mİkaİl Cengİz’le Teleütçe Üzerİne

—————————————————————————————————————————————

Kazak – Nogay Dostluk Gecesİ

—————————————————————————————————————————————

Feyzİ Ersoy’un Anlatımıyla Çuvaşlar ve Çuvaşİstan

—————————————————————————————————————————————

Ulupamİr Kırgızları Arasında Dört Gün

—————————————————————————————————————————————

Mİkaİl Cengİz İle Teleütler ve Teleütçe Üzerİne

—————————————————————————————————————————————

Başkent Ünİversİtesİ Türk Dİlİ ve Edebİyatı Bölümü’nden Özbek Günü Etkİnlİğİ

—————————————————————————————————————————————

Başkent Üniversİtesİ Türk Dİlİ ve Edebİyatı Öğrencİlerİ TÜRKSOY’da

—————————————————————————————————————————————

Duhalar Üzerİne Selcen Küçüküstel İle Bİr Söyleşİ

—————————————————————————————————————————————

Tİmur Davletov İle Hakaslar ve Hakasça’ya Daİr

—————————————————————————————————————————————

Tehlİkedekİ Türk Dİllerİ Projesİ Kazakİstan Büyükelçİlİğİ’nde

—————————————————————————————————————————————

Başkurtlar ve Nogaylar Üzerİne Konferans

—————————————————————————————————————————————

Dünyanın Çatısında Unutulanlar ve Matthİeu Paley

—————————————————————————————————————————————

Ahat Salİhov İle Başkurtlar ve Başkurtça Üzerİne (On the Bashkirs and Bashkir language)

—————————————————————————————————————————————

TÜRKSOY Heyetİ “Sunan” Sarı Uygur Bölgesİ’nde… (TURKSOY delegation at Uyghur region “Sunan”)

—————————————————————————————————————————————

“Tehlİkedekİ Dİller Projesİ” Sürüyor

—————————————————————————————————————————————

Avrasya’da Yenİden Çİzİlen Sınırlar, İnşa Edİlen Kİmlİkler Projesİ Tamamlandı