Avrasya’da Yenİden Çİzİlen Sınırlar, İnşa Edİlen Kİmlİkler Projesİ Tamamlandı

Temmuz 2010’da resmen, Şubat 2011’de süreç olarak, Mayıs 2011’de fiilen başlayan “Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler” başlıklı  projeninin basım ve yayım süreci 19 Ekim 2012 itibarıyla tamamlanmıştır.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takip eden yirmi yılda Orta Asya ülkeleri ile Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nda yaşayan Türk dilli toplulukların deneyimlediği kültürel ve toplumsal değişme ile kimlik ve devlet inşa sürecini sosyopolitik ve sosyolinguistik açılardan irdelemeyi; Türkiye’nin bütün bu değişim sürecinde oynadığı rolü, izlediği politikaları ve bu politikaların sonuçlarını nesnel biçimde değerlendirmeyi amaçlayan yerli ve yabancı 35 bilim insanının yer aldığı proje sonunda toplam 2,500 sayfa civarında 4 ciltlik bir set  yayımlanmıştır.

Türk Dil Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından desteklenen proje ürünleri Ekim 2012   sonunda okuyucusuyla buluşacaktır.

Projenin kitapları ile ilgili bibliyografik bilgiler şu şekildedir:

BİRİNCİ KİTAP
Aydıngün, Ayşegül, Balım, Çiğdem (Editörler), (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xx+ 686 s.

İKİNCİ KİTAP
Aydıngün, İsmail, Balım, Çiğdem (Editörler), (2012). Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna · Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xx+ 504 s.

ÜÇÜNCÜ KİTAP
Büyükakıncı, Erhan, Bacanlı, Eyüp (Editörler), (2012). Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu · Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xxi + 870 s.

DÖRDÜNCÜ KİTAP
Garibova, Jale (Ed. Sema Aslan, Rena Salehova), (2012). Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar: Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler. xxxiv+ 302. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. xxxiv+ 302 s.

Rusya Federasyonu’nun ana tema olarak alındığı Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl Sonra Rusya Federasyonu · Türk Dilli Halklar, Türkiye ile İlişkiler  adlı kitapta  Rusya Federasyonu dil mevzuatı  incelenmekte;  Tatarca, Başkurtça, Yakutçanın yanı sıra  az konuşurlu Türk dilleri ile ilgili güncel ve ayrıntılı bilgiler, analizler yer almaktadır.

Süer Eker tarafından yürütülen projenin dördüncü kitabı ise Sovyet sonrası Türk cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu’ndaki Türk topluluklarını toplumdilbilimsel ve politik dilbilim açısından  analiz etmektedir. Çalışmanın özgün yanlarından biri de yazar Jale Garibova’nın ‘Sovyet dönemi’ ve ‘Sovyet sonrası’ bütün süreçleri hem sade bir yurttaş hem  de bir toplumdilbilimci (sosyolinguist) olarak yaşaması ve değerlendirmesidir. Yazar; çok yakından tanıdığı ve içselleştirdiği Batı dünyasındaki konuyla ilgili geniş yazından ve birikimden hareketle, Sovyetler Birliği dönemini ve sonrasını toplumdilbilimsel temelde etik ve emik yaklaşımın bütünleyiciliğinde ele almaktadır. Bu nedenlerle “Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler” adlı projenin dördüncü ve sonuncu çalışması olan Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar: Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler adlı kitabın, Türk okuyucularına ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

 

[/grid_7]