Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden Özbek Günü Etkinliği

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖZBEK GÜNÜ

Büşra Gül Akbulut – Emre Gülkan (Başken Üniversitesi Öğrencileri)

Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Emre Gülkan ve Büşra Gül Akbulut, Doç. Dr. Süer Eker Çağatay dil grubundan olan Özbek halkının yaşam biçimleri hakkında yaptıkları kapsamlı incelemelerini, 13 Aralık 2012 tarihinde, Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda öğrenci ve öğretim görevlilerine Özbek misafirleri, Mevcudiye Ochilov ve oğlu Aziz Jon Ochilov ile Özbekistan topraklarına ait kültürel obje ve materyallerle sunmuşlardır.

İlk bölümde okulumuz öğrencilerinden Emre Gülkan ve Büşra Gül Akbulut katılımcılarla sıcak ve samimi bir ortamda etkileşimli olarak, Özbekistan’ın dünya üzerindeki jeopolitik konumunu, yerleşim yerlerini ve kültürel tarih açısından önem arz eden kentlerini hatta tarihin tozlu sayfalarına adını altın harflerle yazdıran önderlerini ve bilim adamlarını hazırladıkları özgün sunumla katılımcılara aktarmış, bilgi vermişlerdir. Söyleşinin devam eden bölümünde, Mevcudiye ve Aziz Ochilov yurtlarının genel özelliklerini katılımcılara aktarmışlarıdır. Aziz Jon Ochilov, öğrencilerimizden Emre Gülkan ile birlikte Özbekistan’ın önemli kentlerinden olan Semerkant, Buhara, Harezm ve Taşkent’in tarihî yerleşkelerini ve bölge bölge değişen kültürel özelliklerini tüm bunlara ek olarak Semerkant’taki Ulug Beg gözlemevi ile astronomide çığır açan ünlü matematikçi – gökbilimci Mirza Ulug Beg’i ve Özbekistan tarihinde adını sıkça duyduğumuz Amir Temur batıda – bilinen ismiyle Timurlenk’in – destansı yanlarını aktarmışlardır. Sondan bir önceki bölümde ise misafir konuşmacı Mevcudiye Hanım ve Büşra Gül Akbulut, bizzat canlandırarak Özbekistan topraklarının kendine has gelenek ve göreneklerinden olan düğün, sünnet ve yemeklerini detaylı bir şekilde katılımcılarla soru-cevap şeklinde anlatmaya çalışmışlardır.

Son bölümde ise söyleşiyi organize eden başta okulumuz öğrencilerinden Büşra Gül Akbulut ve Emre Gülkan, Mevcudiye Hanım’la hazırladıkları Özbekistan’ın özel pilavını Özbek toprakları kokan özel Özbek Yeşil çayı ile öğretim görevlileri ve katılımcılara sunmuşlardır. Çağdaş Türk Lehçeleri; Çağatay Grubu dersi kapsamında yapılan bu çalışma, söyleşi sonunda katılımcılar tarafından çok beğenilmiş ve okulumuz söyleşi tarihinde yer edinmiştir.