Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencileri TÜRKSOY’da

Bahar Efe (Başkent Üniversitesi Öğrencisi)

12 Mart 2013 tarihinde arkadaşlarımız Emre Gülkan ve Büşra Gül Akbulut tarafından organize edilen Türksoy ziyaretinde, hocalarımız Doç. Dr. Süer Eker, Yrd. Doç. Dr. Sema Aslan Demir ve 20 kişilik öğrenci grubumuzla bu anlamlı teşkilâtı ziyaret etme fırsatı bulduk. Bizleri Türksoy Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı ve Başkurdistan Temsilcisi Ahad Salihov karşıladı.

Peki, bu teşkilât nedir? Kısaca açıklamak gerekirse, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı; yani bünyesinde birçok Türk dillerini ve kültürünü taşıyan, saydığım kadarıyla 12 üye devleti bulunan bir kuruluştur. Bu üyeler; Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan bağımsız cumhuriyetler ile Altay, Başkurdistan Hakasya, Tatar istan, Gagauz , Saha (Yakut) ve Tıva özerk cumhuriyetleridir. Bazı dilleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu kuruluş da Türk dili ve kültürlerinin bir bakıma buluşma merkezi olarak görev yapmaktadır.

Ziyarette Azerbaycan temsilcisi Elçin Gafarlı bize resim sergisini tanıma imkânı sundu. Türksoy’un yapmış olduğu etkinlikleri, yayınları, projeleri anlattı. Köroğlu Operası Festivali´nin, Dede Korkut ve Türk destanları Sempozyumu´nun, Amerika Birleşik Devleti´nde gösterime sunulan Yunus Emre Oratoryosu´nun, Ünlü Azerbaycan´ın İstiklâl Şairi Ahmed Cavad´ın, Kardeş Halkların Masallarının ve mart ayında kutlanan sevginin ve dostluğun bayramı “Nevruz” şenliklerinin önemine değindi. İnsanlığın ortak mirası olan “Nevruz” geleneğini geniş kitlelere ulaştırma görevini sağladıklarını anlattı.

Hep birlikte konferans salonuna davet edildik. Türksoy Genel Sekreteri Doç. Dr . Fırat Purtaş da aramıza katıldı. Türksoy tanıtım filmi ile başlayan toplantı da Fırat Putaş Türksoy teşkilatının vizyonu ve misyonu hakkında bilgi verdi. Ardından Başkurdistan Temsilcisi Ahad Salihov memleketi ve kültürünü tanıtacak kısa bir görsel paylaştı. Süer Hocamızın da katılımı ile kısa bir söyleşi gerçekleşti. Hemen ardından Hakas Temsilcisi Timur Davletov da Hakas Cumhuriyeti´nin tarihi ve kültürü hakkında yaptığı konuşmasını bizlerle paylaştı. Toplantı sona erdiğinde fotoğraflar çekilerek bu anlamlı günü belgelemiş olduk.

Uluslararası Türk Teşkilatı Türksoy´un Türk dili konuşan halkların kültür ve sanatının araştırılmasında ve tanıtılmasında sağladığı katkı ve ortak kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında yaptığı çabalar gerçekten takdire şayan. Türksoy’un Köktürk tarihinden, Manas Destanına, Başkurt Halk Destanı’ndan, Dede Korkut Ansiklopedisi gibi ortak Türk kültürünün başyapıtları öne çıkartmadaki payının ne kadar büyük olduğunu göstermekte, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kültür zenginliğini dünyaya duyurmayı amaç edinmiş bir teşkilat olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu kurumla buluşma imkânı sağlayan başta arkadaşlarım Emre Gülkan’a ve Büşra Gül Akbulut’a teşekkürlerimi arz ederim. Kurumun varlığından bizi haberdar eden ve imkân yaratan değerli hocam Süer Eker’e de saygılarımı sunarım. Eğer siz de bir Türkoloji öğrencisiyseniz bu kuruluşların varlığını bilmenizin ve tanımanızın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu fark edilebilmesi, gelecek için büyük önem taşımaktadır. Türk dilleri yok olmasın. Bu mirası koruma görevini hepimiz devralalım.

Doç. Dr. Süer Eker | Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Ziyaret Konuşması
NOT: http://www.youtube.com/watch?v=hBqm644Y1Zc