Resmi büyütmek için tıklayın

Projenin temelleri, 2011 yılı başlarında, içinde Mayıs 2012’de gerçekleştirilmesi düşünülen 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu’nun da yer aldığı farklı etkinlikler ve alt projeler içeren bir planlama ile atılmıştır. Sempozyum teması  Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk’ın önerisi ile “dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesine maruz Türk toplulukları” olarak belirlenmiş ve düzenleme kurulu üyelerinden Doç. Dr. Süer Eker’e ait “son sesler duyulmadan” “motto”su  ile  planlama sürecinin ardından uygulama süreci  başlatılmıştır.

Bu süreçte, hem dört alt proje  üzerine yapılandırılan “Tehlikedeki Diller Projesi”nde deneyimlerinden yararlanmak  hem de Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün lisansüstü eğitim programını güçlendirmek amacı ile Frankfurt Goethe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Marcel Erdal, Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk tarafından “TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında davet edilmiştir. Erdal’ın bu program aracılığı ile Hacettepe Üniversitesinde görev yapmasının yalnızca projenin hedeflerine başarıyla ulaşmasına değil,  Türkiye Türkolojine de   önemli bir katkı sağlayacağı  değerlendirilmiştir. Sayın Erdal, bu program çerçevesinde  çalışmalarına devam etmektedir.

Proje çalışmaları devam ederken  Hacettepe Üniversitesinde gerçekleşen yönetim değişikliği nedeni ile planlanan bazı alt projeler  daha sonraki bir tarihte yeniden ele alınmak üzere beklemeye alınmış, ancak programlı bir faaliyet olan “4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu”, önceki Düzenleme Kurulu tarafından hazırlandığı kadarı ile ve kararlaştırıldığı gibi “Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları” teması ile düzenlenmiştir.

Tehlikedeki Diller Projesi, kısa bir aradan sonra bu kez farklı bir yapılanma ile hayata geçirilmeye başlamıştır. Bu yapılanma çerçevesinde, tehlikedeki dillere yönelik web sayfasının oluşturulması, benzer şekilde, tehlikedeki dillere yönelik bir el kitabının hazırlanması (Tehlikedeki Türk Dilleri El Kitabı/Kırmızı Kitap) ve bu çalışmaların sürekliliğini sağlamak üzere “Tehlikedeki Diller Dergisi” adı ile bir uluslararası e-dergi yayımlanması kararlaştırılmıştır.