Yazılar

– Duygu Özge DEMİR – NOTES ON NANAI AND THE NANAIS Nanai language belongs to the southeastern or lower Amur subgroup of the southern Tungus language group. Nanai, also known as “Gold”, is the language of a minority population living in Russia and China. While most of the Nanais reside in lower areas of the Amur River inside the Kabarovsk...
devam
Kalıcı Sesler Projesi (Enduring Voices Project)[1]: Kalıcı Sesler Projesi National Geographic ve Tehlikedeki Diller İçin Yaşayan Diller Enstitüsü (Living Tongues Institute for Endangered Languages) ile yürütülmekte. Projenin amacı tehlike altındaki dillerin konuşuldukları yerleri belirlemek, dillerin yok olmasını engellemek, onlarla ilgili malzemeleri kültürleriyle birlikte kayıt altına alarak dillerin coğrafi dağılımlarını belirlemek, dilsel çeşitliliğin biyolojik çeşitlilikle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak ve dil...
devam
UNESCO, yeryüzünde konuşulmakta olan 6700 dilin yarısının bu yüzyılın sonundan önce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu, bu gidişin önüne ancak hükûmetlerin ve konuşur topluluklarının âcil önlemler almalarıyla kısmen geçilebileceği görüşündedir. UNESCO, Tehlikedeki Diller Programı[1] ile bu hayati soruna dikkat çekmeyi, uzmanlar ve otoriteler aracılığıyla çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Programda tehlikedeki diller ‘güvenli’den ‘ölü’ye değin altı tehlikederecesine ayrılmıştır: Tehlikenin derecesi...
devam
On the Silk Road Inheritors of merchant Sogdians of Late Antiquity YAGHNOBIS AND YAGHNOBI LANGUAGE Eastern Iranian language Yagnobi is regarded as inheritor of Ancient Sogdian Languge. Yaghnobi is spoken by a few thousand people in today’s northwestern Tajikistan in Ayni district.  There is no mutual intelligibility between Yaghnobi and Tajik Persian In this paper I will provide some information...
devam