“Ghuche Zamudin & Jıuv – Ziyafet Tadında Prova III (Bir Çerkes Kahramanlık Şarkısı) / Ghuche Zamudin & Jıuv – A FeastlIke Rehearsal III (A CIrcassIan EpIc/HeroIc Song) “

NART KAHRAMANI SOSIRIQUE’NUN ŞARKISI (Ghuche Zamudin & Jıuv – Ziyafet Tadında Prova III)
Nartların ateşsiz kalıp zor durumda kalmasından sonra Sosırıque’nun yardımıyla donmaktan nasıl kurtulduklarını anlatıyor.
-
Destanda anlatılanları çevirenler: Zafer Sürer & Vural Meral
Video kayıt: Didem Baç
Derleyen ve yayıma hazırlayan: Sevda Arslan


“Ghuche Zamudin & Jıuv – Ziyafet Tadında Prova II (Bir Çerkes Kahramanlık Şarkısı) / Ghuche Zamudin & Jıuv – A FeastlIke Rehearsal II (A CIrcassIan EpIc/HeroIc Song) “

NART KAHRAMANI SOSIRIQUE’NUN ŞARKISI (Ghuche Zamudin & Jıuv – Ziyafet Tadında Prova II)
Sosırıque’nun Nart kurultayına çağrıldığında yolda yaşadıkları, kurultayda Nartlar tarafından nasıl ağırlandığı, geri döndüğünde atı Thuejjey ve Sosırıque’nin olan bitenleri anlatmak istememeleri; kaygılanan Seteney Guaşe’nin olanları öğrenme çabasını anlatıyor. Sosırıque, Nartlara arteşi geri getiren kahraman olarak bilinir ve Nart Mitolojisinin en ünlü kahramanlarındandır.
-
Destanda anlatılanları çevirenler: Zafer Sürer & Vural Meral
Video kayıt: Didem Baç
Derleyen ve yayıma hazırlayan: Sevda Arslan


“Ghuche Zamudin & Jıuv – Ziyafet Tadında Prova I (Bir Çerkes Kahramanlık Şarkısı) / Ghuche Zamudin & Jıuv – A FeastlIke Rehearsal I (A CIrcassIan EpIc/HeroIc Song) “

NART KAHRAMANLARINDAN AŞEMEZ’IN ŞARKISI (Ghuche Zamudin & Jıuv – Ziyafet Tadında Prova I)
Aşemez, babası Aşe’yi öldürenin adını öğrenmek ister. Annesi bunu söylemek istemez. Bunun yolunu K’uyıjtsık’dan öğrenir. Eve gelip karnının ağrıdığını söyler ve annesinden meramısa yapmasını ister. Meramısenin içine annesinin ellerini bastırıp yakarak babasını Lhebıtse’nini öldürüdüğünü annesine söyletir. Aşemez babasının atı ve koşu takımını alıp öç almaya gider. Çok daha uzun olan şarkıdan bir bölümü seslendirilmektedir.
-
Destanda anlatılanları çevirenler: Zafer Sürer & Vural Meral
Video kayıt: Didem Baç
Derleyen ve yayıma hazırlayan: Sevda Arslan


“Çin-İli Kırgızları | © SON SESLER” / “China-Ili Kyrgyzs | © SON SESLER (LAST VOICES)”

TV’den videoyu çeken Sarsanbek Bahıt’a sonsuz teşekkürler … / Special thanks to Sarsanbek Bahıt for shooting the video from TV …


“Çin-Altay Kazakları | © SON SESLER” / “China-Altai Kazakhs | © SON SESLER (LAST VOICES)”

TV’den videoyu çeken Sarsanbek Bahıt’a sonsuz teşekkürler … / Special thanks to Sarsanbek Bahıt for shooting the video from TV …


“Karina Kadın – Şennik Saadı” /”Lady Karina – A Time of Festivity”


“Prof. Dr. Han Woo Choi’dan Altay Halkları ve Bir Öneri” / “The Altaic Peoples and A Proposal by Prof. Dr. Han Woo Choi”


“Ludmila Tukan – Bende Var Bir Vatan | © SON SESLER / Ludmila Tukan – I Have One Homeland | © SON SESLER (Last Voices)”

Bendä Var Bir Vatan (I Have One Homeland)
Söz: Todur Zanet
Beste: Mircea Gutu
Seslendiren: Ludmila Tukan
Tarih: 30 Eylül 2013
Yer: Gagauz Yeri, Moldova


“Arslanbek Sultanbekulı – Tehlikedeki Diller Projesi” / “Arslanbek Sultanbekulı – The Endangered Languages Project”


“Arslanbek Sultanbekulı – Son Sesler” / “Arslanbek Sultanbekulı – Last Voices”


“Nogay Sanatçı Faızullah Musaev’den Nogayca Yırlar” / “Nogai Folk Melodies by Faizullah Musaev the Nogai Music Artist”


“Faızullah Musaev”


“Gagauz Yeri’ne Girerken” / “While Entering the Gagauzian Settlement”


“Bir Gagauz Köyünden Yansımalar” / “Reflections from A Gagauzian Village”


“Ludmila Tukan’dan Bir Gagauz Türküsü” / “A Gagauzian Folk Song by Ludmila Tukan”


“Ulupamir Köyünde Aşık Oyunu (2013)” / “Anklebone Game in Ulupamir Village (2013)”


“Ulupamir Köyünden Ayt Memmet Ulu (2013)” / “Ayt Memmet Ulu from Ulupamir Village (2013)”


“Son Sesler Duyulmadan” / “Before the Last Voices are Heard”


“Uzaklarda Bir Yerde Sibirya’da” / “Somewhere far away in Siberia”
Kaynak: Timur Davletov / Source: Timur Davletov


“Tun-Ayran Hakas Halk Bayramı” / “Tun-Ayran Khakass Folk Festival” / “ТУН АЙРАН”
Kaynak: Timur Davletov / Source: Timur Davletov

“Yagnob Vadisi Yolunda” / “On the roads of Yagnob Valley”
Yer: Duşanbe-Pencakent Yolu / Location: Road of Dushanbe-Penjakent
Tarih: Haziran 2011 / Date: June 2011
Kamera: Süer Eker / Camera: Suer Eker


“Argımak” Grubu / “Argımak” Band
Solisti: Rinat Ramazanov / Singer: Rinat Ramazanov
Yönetmen ve kameraman: Riyaz İshakov / Director and Cameraman: Riyaz İshakov
Kurgu: Ayfar Daminov / Fiction: Ayfar Daminov
Kaynak: Ahad Salihov / Source: Ahad Salihov
“Zayatülek ve Hıuhılıu” Başkurt Destanından uyarlanmıştır / Adopted from the Bashkir Legend of “Zayatulek and Hiuhiliu.