Yazılar

Kalıcı Sesler Projesi (Enduring Voices Project)[1]: Kalıcı Sesler Projesi National Geographic ve Tehlikedeki Diller İçin Yaşayan Diller Enstitüsü (Living Tongues Institute for Endangered Languages) ile yürütülmekte. Projenin amacı tehlike altındaki dillerin konuşuldukları yerleri belirlemek, dillerin yok olmasını engellemek, onlarla ilgili malzemeleri kültürleriyle birlikte kayıt altına alarak dillerin coğrafi dağılımlarını belirlemek, dilsel çeşitliliğin biyolojik çeşitlilikle nasıl bağlantılı olduğunu anlamak ve dil...
devam
UNESCO, yeryüzünde konuşulmakta olan 6700 dilin yarısının bu yüzyılın sonundan önce yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu, bu gidişin önüne ancak hükûmetlerin ve konuşur topluluklarının âcil önlemler almalarıyla kısmen geçilebileceği görüşündedir. UNESCO, Tehlikedeki Diller Programı[1] ile bu hayati soruna dikkat çekmeyi, uzmanlar ve otoriteler aracılığıyla çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Programda tehlikedeki diller ‘güvenli’den ‘ölü’ye değin altı tehlikederecesine ayrılmıştır: Tehlikenin derecesi...
devam