Selcen Küçüküstel ©

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan diller, kuşaklar arasında yeterince veya hiç aktarılmayan, dolayısıyla konuşur sayısı giderek azalan ve öngörülebilir süreçte konuşuru kalmayacak derecede risk altında bulunan dillerdir. Dillerin yok olma sürecinde kültürler de ciddi derecede zarar görmekte, önce bulanıklaşmakta, yani kültürel değerler tam anlaşılmadan yaşatılmaya çalışılmakta, birkaç kuşak sonra da tamamen baskın kültürün bir parçası hâline gelmektedir.

Tehlikedeki Türk Dilleri El Kitabı ile küreselleşmekte olan dünya düzeninde Türk kültürünün diğer baskın kültürlere karşı direnme gücünü harekete geçirecek çalışmaların ortak fikir ve iş paylaşımı ile yapılmasını sağlamaya çalışmak hedeflenmektedir.

Ayrıca, tarih öncesinden, zamanın sonsuzluklarından bugüne uzanıp gelen dillerin ve kültürlerin, insanlık tarihi boyunca taşıdıkları ve yaşattıkları yüksek değerler, paha biçilmez bilgi ve birikimler ve kültürel miras, çağdaş dünyanın dayattığı yaşam tarzı ve tek tipleştirmeyle ebediyen yok olmaya dolu dizgin koşarken, bu kitap ile en azından yok olma tehlikesine maruz Türk dillerinin ve kültürlerinin ‘son sesleri duyulmadan’ yarının dünyasına birkaç satır, birkaç sesle aktarılmasına aracı olması için çalışılacaktır.

Tehlikedeki Türk Dilleri El Kitabı’nda, diller riskin derecesine göre “Riski Görece Düşük Tehlikedeki Türk Dilleri” ve “Riski Yüksek Türk Dilleri” olmak üzere iki ayrı ciltte ele alınacaktır. Daha sonra dünyada tehlikedeki diller olgusunun bir parçası olan az konuşurlu Türk dillerine uluslararası dünyanın dikkatini çekmek ve bu konuda bir başvuru kaynağı sağlamak üzere her iki kitap İngilizce olarak yayımlanacaktır.

YAZARLAR

Abdurishid Yakup
Abdülkadir Atıcı
Ajana Ozonova
Alexander Garkavets
Alyona Tazranova
Aminem Memtimin
Astrid Menz
Birsel Karakoç
Elisabetta Ragagnin
Ercan Alkaya
Évá A. Csató
Éva Kincses-Nagy
Eyüp Bacanlı
Fatih Kirişçioğlu
Figen Güner Dilek
Gülsüm Killi Yılmaz
Habibe Yazıcı Ersoy
Hans Nugteren
Hülya Kasapoğlu Çengel
Ingeborg Baldauf
Irina Nevskaya
Larisa Tıbıkova
Lars Johanson
M. Vefa Nalbant
Marcel Erdal
Mariya Çertikova
Mevlüt Erdem
Minara Aliyeva
Monika Rind-Pawlowski
Münevver Tekcan
Natalya Şirobokova
Oğuzhan Durmuş
Sema Aslan Demir
Semih Tezcan
Sultan Tulu
Süer Eker
Ülkü Çelik Şavk
Yalkın Yanbay